Zakres i Tematyka Działalności Instytutu

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej realizuje prace naukowo-badawcze, prognozy, ekspertyzy jakościowe, prace wdrożeniowe, badania eksploatacyjne w następujących zakresach:

 1. Wydobywanie, uzdatnianie oraz ocena jakości wody (Zakład Naukowo-Badawczy nr I);
  • wydobywania wody w warunkach polowych
  • uzdatniania wody w warunkach polowych
  • oceny jakości wody
  • utylizacji materiałów niebezpiecznych
 2. Minerstwo i technika saperska (Zakład Naukowo-Badawczy nr II);
  • elektroniczne układy sterowania amunicji saperskiej
  • sprzęt i środki do budowy zapór minowych
  • urządzenia elektroniczne do rozpoznania zapór minowych
  • urządzenia elektroniczne likwidacji pól minowych
  • elektroenergetyka polowa – źródła prądu, przesył energii i oświetlenie
 3. Maszyny inżynieryjne, mosty, przeprawy i fortyfikacje (Pracownia nr III);
  • maszyny inżynieryjne i sprzęt do prac drogowych, fortyfikacyjnych i utrzymania lotnisk
  • sprzęt drogowo-mostowy
  • sprzęt desantowo-przeprawowy i mostowy
  • polowe obiekty fortyfikacyjne
 4. Maskowanie i rozpoznanie inżynieryjne (Pracownia nr IV);
  • sprzęt i środki do pozoracji
  • pokrycia maskujące i zestawy do maskowania sprzętu
  • sprzęt do obserwacji i rozpoznania inżynieryjnego
 5. Środki bojowe i amunicja saperska (Pracownia nr V);
  • Amunicja saperska i jej elementy;
  • Materiały wybuchowe;
  • Diagnostyka i utylizacja amunicji saperskiej, jej elementów oraz materiałów wybuchowych;
 6. Nowe Technologie (Pracownia nr VI);
  • Alternatywne systemy zasilania;
  • Aktywny kamuflaż;
  • Energetyczne systemy wspomagania żołnierza na polu walki
Skip to content