ADR

Wykonywanie czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu drogowego oraz koleją towarów niebezpiecznych (zarządzenia 77 i 78 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.09.2006r.);

Skip to content