Z KART HISTORII RADY NAUKOWEJ

Zarządzeniem MON Nr 018 z dnia 29.10.1958 r. został nadany Statut Ośrodka Badawczego Sprzętu Inżynieryjnego i jego Rady Naukowej.
Skład pierwszej Tymczasowej Rady Naukowo-Technicznej OBSInż.:

 • prof. dr inż. Dionizy SMOLEŃSKI – przewodniczący – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr inż. Igor KISIEL – z-ca przewodniczącego – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr inż. Marek ZAKRZEWSKI – Politechnika Wrocławska
 • doc. dr inż. Stanisław ROPUSZYŃSKI – Politechnika Wrocławska
 • płk mgr inż. Czesław PIOTROWSKI – Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych MON\
 • płk mgr inż. Waldemar OŁDZIEJEWSKI – OBSInż.
 • mjr mgr inż. Józef DYGDAŁA – OBSInż.
 • mgr inż. Zbigniew GRZYB – OBSInż.

Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 024/MON z dnia 23.09.1968 r., powołano pierwszą Radę Naukową Ośrodka Badań Sprzętu Inżynieryjnego (od 1976 r. – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej) w składzie:

 • prof. dr inż. Igor KISIEL – przewodniczący – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr inż. Marek ZAKRZEWSKI – z-ca przewodniczącego – Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Zbigniew GRZYBOWSKI – sekretarz – Ośrodek Badań Sprzętu Inżynieryjnego

członkowie:

 • prof. dr inż. Jerzy DOERFFER – Politechnika Gdańska
 • prof. dr inż. Edward HABICH – Politechnika Warszawska
 • doc. dr inż. Jan KMITA – Politechnika Wrocławska
 • doc. dr inż. Stefan ROPUSZYŃSKI – Politechnika Wrocławska
 • doc. dr inż. Konstanty WOŁKOWIŃSKI – Politechnika Wrocławska
 • gen. bryg. mgr inż. Leopold RAZNOWIECKI – Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych MON
 • gen. bryg. mgr inż. Jan ZIELIŃSKI – Śląski Okręg Wojskowy
 • płk doc. dr inż. Zbigniew PALKIJ-GRECHOWICZ – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk doc. dr inż. Leszek STOPYRA – Wojskowa Akademia Techniczna
 • ppłk mgr inż. Zygmunt GRZESZCZAK – Ośrodek Badań Sprzętu Inżynieryjnego
 • mgr inż. Stanisław BARYŁA – Ośrodek Badań Sprzętu Inżynieryjnego

Skip to content