BADANIA, EKSPERTYZY

Nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

  • badania naukowe, badawczo-rozwojowe, ekspertyzy,
  • prace usługowe z użyciem materiałów wybuchowych,
  • produkcja materiałów niebezpiecznych.
Skip to content