SZKOLENIA MW

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenia organizowane w związku w wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2002.776).

Ogólne warunki szkolenia

Rodzaj szkolenia [DZ.U.2019, poz. 1214, art. 10 ust.1 pkt. d).]

  • dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi [Dz.U.2019., poz1214, art. 10, ust. 1, pkt. 1];
  • dla przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne [Dz.U.2019., poz1214, art. 10, ust. 1, pkt.2];

Miejsce szkolenia

Wrocław, ul. Obornicka 136.

Wjazd samochodem na teren Instytutu i parkowanie bez przeszkód, od ul. Obornickiej 136 (brama wjazdowa do WITI).

Planowany termin szkolenia

WITI planuje przeprowadzanie szkolenia z zakresu wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni, amunicji oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w terminie od 22.05.2024 r do 23.05.2024r.

Szkolenie, rozpoczyna się w dniu 22.05.2024 r. w siedzibie Instytutu o godz. 7.45. – planowany termin zakończenia w tym dniu to godz. 15.00, a dniu 23.05.2024 r. w godz. 8.00 do 15.00.

Forma szkolenia

  • Wykłady w zależności od zakresu szkolenia odbywają się przez 1 do 4 dni w godzinach 8.00 – 16.00.
  • Szkolenie zakończone jest testem oraz wydaniem zaświadczeń (w przypadku pozytywnej oceny testu).
  • Szkolenie zostanie zorganizowane dla grup tematycznych określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r.. (Dz.U.2021.776).

Uwagi

  • Po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika załączonej poniżej Karty Zgłoszenia proszę przesłać jej skan na adres mailowy: rozek@witi.wroc.pl, a oryginał dostarczyć w dniu szkolenia.
  • Kartę zgłoszenia i należność za szkolenie należy przesłać w terminie określonym w „Karcie zgłoszenia”.
  • Materiały szkoleniowe, niezbędne piśmienne oraz napoje gorące i zimne w trakcie szkolenia zapewnia Instytut.
  • Instytut zastrzega możliwość odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Instytut zwraca wpłaty w terminie trzech dni roboczych od terminu szkolenia bez odsetek.
Skip to content