Akredytacja PCA

Laboratorium badawcze (Nr AB 151) Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań:

  • wybuchowości nawozów azotowych,
  • właściwości fizycznych farb i powłok lakierniczych,
  • właściwiści fizycznych tekstyliów,
Skip to content