Władze Koła nr 29

WŁADZE KOŁA NR 29 SSP
przy
WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
we Wrocławiu

Skład Zarządu Koła nr 29 Stowarzyszenia Saperów Polskich

wybrany w dniu 21 marca 2016 r.

Prezes

ppłk rez. mgr inż Michał LUDAS

kom.: +48 503 075 731
e-mail: ludas@onet.eu

Wiceprezes

ppłk rez. Grzegorz DROGOWSKI

kom.: +48 502 568 590
e-mail: gregdro@wp.pl

Sekretarz

mjr. rez. Wacław MALEJ

tel.: (071) 347 44 48; kom.: +48 667 404 017
e-mail: malej@witi.wroc.pl

Skarbnik

ppłk. rez. Jan FLOREK

kom.: +48 881 296 153
e-mail: florek@witi.wroc.pl

Członek Zarządu

kol. Bogusława SZCZODROWSKA

tel.: (71) 347 44 30; kom.: +48 693 819 378
e-mail: szczodrowska@witi.wroc.pl

Przewodniczący

ppłk rez. Zbigniew KAMYK

tel.: (71) 347 44 31; kom.: +48 667 804 802
e-mail: kamyk@witi.wroc.pl

Sekretarz

ppłk w st. spocz. Waldemar KRÓLIKOWSKI

kom.: +48 667 804 809
e-mail: krolik53@o2.pl

RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA

ppłk. rez. Andrzej HEILMAN
tel.: (71) 347 44 30; kom.: 667 807 806
e-mail: hel-man@wp.pl

KORESPONDENT KOŁA Z REDAKCJĄ "SAPER"

ppłk rez. Zbigniew KAMYK

tel.: (71) 347 44 31; kom.: +48 667 804 802
e-mail: kamyk@witi.wroc.pl

ADRES KOŁA DO KORESPONDENCJI
Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło nr 29 przy WITI
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław
fax WITI: (71) 347 44 04 lub (71) 347 44 50,
email: gregdro@wp.pl lub malej@witi.wroc.pl

Skip to content