Pracownia Badania Środków Bojowych

W obszar zainteresowania pracowni wchodzą:

 • Amunicja saperska i jej elementy;
 • Materiały wybuchowe;
 • Diagnostyka amunicji saperskiej, jej elementów oraz materiałów wybuchowych;
 • Badania diagnostyczne środków bojowych (minersko – zaporowych) po gwarancyjnym okresie przechowywania (badania utrzymania zdolności eksploatacyjnej);
 • Ponadto pracownia wykonuje badania odporności na detonację nawozów azotowych.

Wybrane elementy bazy aparaturowej Pracowni Badania Środków Bojowych:

Stanowiska do badań fizykochemicznych i wybuchowych MW:

 • Stanowisko do badań kwasowości MW;
 • Analizator termiczny Setline STA;
 • Aparat Petersa firmy R&P;
 • Młot wolnospadowy BFH-10;
 • Stanowisko do pomiaru prędkości detonacji.

Stanowiska do badań środków minersko-zaporowych:

 • Stanowisko do badań hermetyczności;
 • Stanowisko do badań poprawności ustawiania się min w wodzie;
 • Stanowiska do pomiarów parametrów elektronicznych zapalników min;
 • Stanowiska do badań zapalników mechanicznego działania.

Stanowiska poligonowe:

 • Stanowiska do badania kompleksowego działania min przeciwpancernych z zapalnikami naciskowego i niekontaktowego działania;
 • Stanowisko do miotania min z kaset minowych;
 • Stanowiska do badań skuteczności i niezawodności działania min/ładunków kumulacyjnych oraz min z ładunkiem EFP;
 • Stanowisko do badania odporności na detonację nawozów azotowych.
Skip to content