Pion Logistyki

Szef Logistyki:
Marian Czarnecki

Tel: 71 347 44 41          Tel woj.: 261 657 432 wew. 441

E-mail:
czarnecki@witi.wroc.pl

Sekcja Organizacyjno Kadrowa:
Marek Pasternak

Tel: 71 347 44 71          Tel woj.: 261 657 432 wew. 471

E-mail:
pasternak@witi.wroc.pl

Dział IT:
Krzysztof Kwaśniewski

Tel: 71 347 44 56          Tel woj.: 261 657 432 wew. 456

E-mail:
kwasniewski@witi.wroc.pl

Sekcja Zabezpieczenia Technicznego i Komercjalizacji Badań:
Tadeusz Charęza

Tel: 71 347 44 22          Tel woj.: 261 657 432 wew. 422

E-mail:
chareza@witi.wroc.pl

St. Specjalista ds. Infrastruktury:
Antoni Poterałowicz

Tel: 71 347 44 22          Tel woj.: 261 657 432 wew. 422

E-mail:
poteralowicz@witi.wroc.pl

Skip to content