Tytuł projektu: „Usługa badawcza na dobór optymalnych struktur i składu chemicznego warstwy katalitycznej i elektrolitu żelowego lub stałego.”

Okres realizacji projektu w WITI: 01.11.2017 r. – 30.09.2018 r.

Zamawiający: firma Aluron Sp. Z o. o. na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie zeroenergetycznego systemu KWANTUM wyposażonego w aktywne pakiety zespolone.

” Współfinansowane z Funduszu Europejskiego: Inteligentny Rozwój i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej:

Celem projektu realizowanego w WITI jest dobór optymalnych struktur i składu chemicznego warstwy katalitycznej i elektrolitu pod kątem maksymalizacji uzysków energetycznych. Badane składniki stanowić będą elementy barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego modułów fotowoltaicznych, które następnie zostaną zastosowane w szybach zespolonych i połączone z konstrukcją aluminiową firmy Aluron oraz technologią RFID. Realizowane badania posłużą opracowywaniu nowej generacji systemu fasadowego „KWANTUM” w pełni zintegrowanego z aktywnym pakietem szybowo-fotowoltaicznym oraz systemem zarządzania energią.

Skip to content