GEKON

GEKON – “Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne” – projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Głównym elementem elastycznego pokrycia fotowoltaicznego są ogniwa fotowoltaiczne. Technologia fotowoltaiczna należy do grupy technologii zaawansowanych. Wartością dodaną projektu w wymiarze naukowym jest zdobywanie nowej, zaawansowanej wiedzy w obszarze zachowania się oraz parametrów optoelektrycznych, elastycznych zestawów krzemowych ogniw słonecznych.

Skip to content