SKŁAD RADY NAUKOWEJ (KADENCJA 2022-2025)

Przewodniczący RN:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

Zastępcy przewodniczącego RN:

 • Dr hab. inż. Józef WRONA – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Gen. bryg. mgr inż. Marek WAWRZYNIAK – Zarząd Inżynierii Wojskowej DG RSZ
 • Dr Krzysztof Artur BOGDANOWICZ – WITI (do 30.09.2022 r.)

Sekretarz RN:

Dr inż. Jacek PARTYKA – WITI

Członkowie RN:

 • Dr inż. Stanisław GAWRON – reprezentant ministra właściwego ds. edukacji i nauki
 • Dr hab. inż. Norbert Robert RADEK – Politechnika Świętokrzyska
 • Gen. bryg. mgr inż. Bogdan DZIEWULSKI – Dowództwo Generalne RSZ
 • Płk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ppłk mgr inż. Andrzej PAWLIK – Departament Polityki Zbrojeniowej MON
 • Dr inż. Agnieszka DYLONG – WITI
 • Dr inż. Piotr KRYSIAK – WITI
 • Mgr inż. Bogusława SZCZODROWSKA – WITI
 • Mgr inż. Wiesław MADEJ – WITI
 • Mgr inż. Anna KWAK – WITI (od 8.11.2022)

Skip to content