Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego

OCSI jako jednostka certyfikująca wyroby, jest komórką organizacyjną WITI i działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 w zakresie certyfiakcji:

 • amunicji saperskiej,
 • sprzętu do budowy, rozpoznawania i pokonywania zapór minowych,
 • elektrowni ruchomych i zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi,
 • maszyn inżynieryjnych i sprzętu do prac drogowych,
 • sprzętu przeprawowego i mostowego,
 • schronów polowych,
 • maskowania i pozoracji sprzętu wojskowego,
 • sprzętu do rozpoznawania terenu,
 • sprzętu i materiałów do wydobywania, uzdatniania oraz oceny jakości wody.

OCSI prowadzi certyfikację wg programów certyfikacji typu 1a, 1b, 3 lub 5, opracowanych na podstawie PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Programy certyfikacji są udostępniane:

 • podmiotom wnioskującym o certyfikację,
 • na życzenie – jednostkom oceniającym zgodność, z którymi podpisano umowę o podwykonawstwo.
Skip to content