Aparatura Badawcza

Ośrodek Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego jest akredytowany przez Ministra Obrony Narodowej, numer akredytacji JC 5/MON/2023

 • Amunicja saperska i jej elementy
 • Miny lądowe, specjalne i przeciwdesantowe
 • Zapalniki
 • Wyrzutnie min i ładunków
 • Ustawiaczę min
 • Wykrywacze metali
 • Systemy sterowania wybuchami
 • Pojazdy torujące
 • Trały przeciwminowe
 • Zapalarki
 • Wozy dowodzenia, rozpoznania, zabezpieczena,
 • Pojazdy pływające
 • Ładunki rozminowania i wybuchowe
 • Obuwie i odzież specjalna
 • Schrony
 • Zespoły prądotwórcze
 • Koparki, łądowarki, spycharki
 • Pontony, parki pontonowe, kutry, promy, łodzie, mosty
 • Zestawy i środki do maskowania, pozoracji, rozpoznania
 • Ręczne narzędzia specjalne
 • Systemy do wydobywania, uzdatniania, magazynowania, rozprowadzania i kontroli jakości wody
Skip to content