O Stowarzyszeniu Saperów Polskich


STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH

Stowarzyszenie Saperów Polskich jest organizacją pozarządową, środowiskową, zrzeszającą byłych i aktualnie służących, pracujących żołnierzy – saperów i pracowników Wojsk Inżynieryjnych w formacjach Wojska Polskiego, misjach wojskowych, a także kombatantów i weteranów podziemnych organizacji ruchu oporu.

Stowarzyszenie Saperów Polskich przyjęło tradycje i dorobek Stowarzyszenia Saperów Polskich na Obczyźnie, z siedzibą w Londynie, które po II Wojnie Światowej działało do 2000 roku.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz rejony działalności polskich misji i przedstawicielstw wojskowych również skupisk kombatanckich żołnierzy – saperów, poza granicami kraju.

Siedziba władz naczelnych Stowarzyszenia Saperów Polskich znajduje się w Warszawie.

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, niezarobkową, a swoją działalność opiera całkowicie na pracy społecznej swoich członków.

Stowarzyszenie Saperów Polskich na główne cele swej działalności przyjęło: integrowanie środowisk saperskich, kultywowanie i upowszechnianie tradycji saperskich w pamięci narodowej, zwłaszcza wśród młodzieży, a także popularyzowanie spraw obronności kraju i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz troskę o sprawy bytowe saperów i ich rodzin, szczególnie tych pokrzywdzonych przez los.

Źródło: www.saper.com.pl

Skip to content