Zakres Badań

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej posiada laboratorium badawcze działające zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie:

  • wydobywania i uzdatniania wody,
  • amunicji i sprzętu saperskiego oraz sprzętu elektroenergetyki polowej,
  • sprzętu inżynieryjnego i przeprawowo-mostowego oraz fortyfikacji,
  • maskowania i rozpoznania
Skip to content