Bezpieczeństwo przemysłowe, techniczne i fizyczne

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego

1.  Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia Nr 2/I-88/T/WIII/2023, stwierdzające, że Instytut posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” oraz „POUFNE”;

2.  Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia Nr 3/I-37/NS/WIII/2023, stwierdzające, że Instytut posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET, oraz NATO CONFIDENTIAL;

3.  Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia Nr 4/I-27/UES/WIII/2023, stwierdzające, że Instytut posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą SECRET EU/UE SECRET, oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

Świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Nr 1/2023 dla systemu teleinformatycznego „ASK RUBIN”, przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET”.

Skip to content