Pracownia Nowych Technologii

Jako jedna z wiodących w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej (WITI), prowadzi skoordynowane badania nad organicznymi i nieorganicznymi ogniwami słonecznymi oraz urządzeniami do magazynowania i przesyłania energii elektrycznej.

W obszar zainteresowania pracowni wchodzą:

 • Organiczne ogniwa słoneczne;
 • Nieorganiczne ogniwa słoneczne;
 • Baterie litowo-jonowe,
 • Ładowarki słoneczne;
 • Nanomateriały;
 • Półprzewodniki organiczne;
 • Materiały jono-przewodzące;
 • Systemy zarządzania energią.

Pracownia wykonuje:

 • Syntezę związków małocząsteczkowych, oligomerów i polimerów oraz ich charakterystykę spektroskopową, optyczną, elektrochemiczną i elektryczną;
 • Otrzymywanie materiałów kompozytowych i polimerowych o właściwościach jonoprzewodzących oraz ich charakterystykę elektrochemiczną i elektryczną;
 • Konstrukcję elemntów ogniw fotowoltaicznych organicznych, barwnikowych i perowskitowych o różnej architekturze na podłożu stacjonarnym oraz
 • Konstrukcję baterii litowo-jonowych i superkondensatorów o zwiększonej elastyczności i wytrzymałości na wysokie temperatury;
 • Badanie morfologii skonstruowanych ogniw za pomocą mikroskopów: sił atomowych, elektronowego i optycznego w świetle spolaryzowanym w celu określenia defektów strukturalnych dla konkretnych zastosowań;
 • Opracowanie kompleksowych procedur do pomiaru i charakterystyk parametrów fotowoltaicznych ogniw organicznych i barwnikowych oraz perowskitowych;
 • Opracowanie zintegrowanego systemu wytwarzania i magazynowania energii typu: ogniwo słoneczne-bateria litowo-jonowa oraz ogniwo słoneczne- superkondensator;
 • Opracowanie procedur analizy powłok kompozytowych dla zastosowań specjalnych.

Przewodnim celem badawczym Pracowni Nowych Technologii w zakresie PV jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień zarówno z fotowoltaiki organicznej jak i nieorganicznej oraz baterii litowo-jonowych czy superkondensatorów dla podwójnego zastosowania (dual use). Prowadzone prace badawcze obejmują zarówno aspekty materiałowe (nanorurki węglowe, grafen, nanocząstki plazmoniczne, TiO2, MoOx, nowe związki organiczne, polimery, kompozyty), techniczne (modyfikacja sposobów wytwarzania warstw w ogniwie, enkapsulacja, kamuflaż) oraz technologiczne (konstrukcja demonstratorów urządzeń – ładowarek słonecznych). W zakresie fotowoltaiki organicznej prowadzone są prace dla ogniw barwnikowych, perowskitowych i polimerowych. Ponadto, dużą wagę przykłada się do aspektów ekologicznych prowadzonych prac w zakresie PV, w tym recyklingu częściowego i globalnego. Na wniosek Urzędu Patentowego RP, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał WITI odznakę honorową „Za Zasługi Dla Wynalazczości”, która została nadana w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Rzeczpospolitej Polskiej. Za wyróżniające rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa prezentowanego na XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, w 2012, WITI z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. z Czernicy otrzymali nagrodę DEFENDER za SOLARFILTR – mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną.

Realizowane/zrealizowane projekty badawcze:

1.  Program Gekon (NCBR oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej): Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne (dr inż. Stanisław Maleczek),
2.  Program Kościuszko (MON): Polimery ciekłokrystaliczne, jako elektrolity stałe w zintegrowanym samoładującym systemie magazynującym energię elektryczną (dr Krzysztof Bogdanowicz),
3.  Program TECHMATSTRATEG (NCBR): Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (prof. dr hab. Agnieszka Iwan),
4.  Program V4-Korea (NCBR): Bezołowiowe ogniwa słoneczne perowskitowe o długoterminowej żywotności (prof. dr hab. Agnieszka Iwan),
5.  Program RANB (POiR): Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania (dr inż. Stanisław Maleczek).

Ponadto otrzymano ZŁOTY MEDAL – za wynalazek pt.: „Elastyczne pokrycie fotowoltaiczne jako źródło zasilania w obszarach pozbawionych infrastruktury energetycznej”, Międzynarodowy Salon Wynalazków w Genewie, 2018.

Projekt badawczy „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych”, którego liderem jest prof. dr hab. A. Iwan (WITI), został wyróżniony nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości.

Projekt badawczy „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania” realizowanego przez Konsorcjum Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej oraz Instytut Metali Nieżelaznych – Sieć Łukasiewicza, został wyróżniony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości.

Wykaz bazy aparaturowej pracowni:

 • Potencjostat Autolab M204 z modułami impedacyjnymi i wzmacniaczem prądowym BSTR10 oraz zestawem elektrochemicznym,
 • System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych (model S.C. I-V CT-02) krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z systemem symulowania promieniowania słonecznego (model ST150AAA),
 • Urządzenie do naparowywania cienkich warstw (model MiniLab ST026M Morfield Nanotehcnology),
 • Gonimetr L2004A1 Ossila,
 • Prasa hydrauliczna do montażu baterii GN-110,
 • Spin-coater Polos-SPIN 1501 NPP,
 • 8-kanałowy analizator baterii BST8-3,
 • Akrylowa komora rękawicowa glovebox model P10T2 (zakup z projektu 61003),
 • Urządzenie do oczyszczania podłoży metodą UV i ozonowania (UV-ozone cleaner),
 • Spektrofotometr UV-Vis model A360,
 • Automatyczny aplikator do wytwarzania cienkich warstw GN-AFA-III,
Skip to content