SKŁAD RADY NAUKOWEJ (KADENCJA 2017-2021)

Przewodniczący RN:

• Prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

Zastępcy przewodniczącego RN:

• Prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE – Wojskowa Akademia Techniczna
• Dr inż. Zbigniew KAMYK – WITI

Sekretarz RN:

• Mgr inż. Wacław MALEJ – WITI

Członkowie RN:

• Dr Krzysztof BOGDANOWICZ – WITI
• Dr Stanisława BUKOWICKA – Departament Polityki Zbrojeniowej
• Dr inż. Stanisław GAWRON – reprezentant ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki (od 27.06.2019 r.)
• Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK – Politechnika Wrocławska
• Dr inż. Piotr KRYSIAK – WITI
• Dr inż. Stanisław MALECZEK – WITI (od 01.03.2019 r.)
• Płk. dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna
• Dr inż. Marcin SZCZEPANIAK – WITI
• Dr inż. Józef WRONA – Wojskowa Akademia Techniczna
• Prof. dr hab. inż. Jan ZARZYCKI – Politechnika Wrocławska

Skip to content