Akredytacja OiB

Laboratorium badawcze Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (nr 4/MON/2022) jest akredytowane przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie badań:

 • systemów, sprzętu i środków do likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych,
 • cystern do przewozy i dystrybucji wody oraz magazynów wody,
 • jakości wody i materiałów do uzdatniania wody,
 • min, ładunków, zapalników i środków inicjujących,
 • systemów sterowania wybuchami,
 • wykrywaczy przedmiotów niebezpiecznych,
 • zespołów prądotwórczych,
 • transporterów inżynieryjnych (w tym pływających),
 • maszyn inżynieryjnych i sprzętu do prac ziemnych i fortyfikacyjnych,
 • bojowych wozów piechoty i rozpoznawczych,
 • wozów dowodzenia,
 • kołowych pojazdów i transporterów opancerzonych,
 • pojazdów ewakuacji technicznej i ruchomych warsztatów sprzętu inżynieryjnego,
 • silników do łodzi minerskich, rozpoznawczych i przeprawowych morskich,
 • łodzi morskich przeprawowych, minerskich i rozpoznawczych,
 • parków pontonowych,
 • pneumatycznych łodzi wojskowych,
 • przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,
 • farb i powłok lakierniczych maskujących.
Skip to content