CERTYFIKATY

Certyfikat Nr 217/S/2022

Potwierdzający że system zarządzania jakością w WITI spełnia wymagania ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji: prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, projektowanie, produkcja, badania eksploatacyjne, prognozy i ekspertyzy oraz prace standaryzacyjne i szkolenia w zakresie uzbrojenia i sprzętu inżynieryjno-saperskiego przeznaczonego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Ważny od 29.11.2022 do 28.11.2025.

Certyfikat Nr 217/A/2022

Potwierdzający WITI posiada wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania jakością spełniający wymagania AQAP 2110:2016. Zakres certyfikacji: prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, projektowanie, produkcja, badania eksploatacyjne, prognozy i ekspertyzy oraz prace standaryzacyjne i szkolenia w zakresie uzbrojenia i sprzętu inżynieryjno-saperskiego przeznaczonego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Ważny od 29.11.2022 do 28.11.2025.

Certyfikat Nr 217/W/2022

Potwierdzający zgodność funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i potwierdzający że WITI spełnia wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (z późniejszymi zmianami). Ważny od 29.11.2022 do 28.11.2025.

Skip to content