KIEROWNICTWO INSTYTUTU

Dyrektor – dr inż. Marcin SZCZEPANIAK – ŻYCIORYS

Zastępca dyrektora – dr Krzysztof BOGDANOWICZ

Sekretarz Naukowy – prof. dr hab. Agnieszka IWAN

Główny Księgowy – mgr Gabriela KOSMALA

Skip to content