Program działania Koła nr 29

PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA NR 29 SSP
przy
WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
we Wrocławiu

KIERUNKI DZIAŁANIA KOŁA NR 29
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH W 2019 r.

CEL DZIAŁANIA

1.  Kultywowanie tradycji, historii i osiągnięć Wojsk Inżynieryjnych w środowisku saperskim i w społeczeństwie
2.  Wdrożenie do działalności Stowarzyszenia uchwał i kierunków działania przyjętych na VII Kongresie SSP oraz poprzednich Kongresach.

KIERUNKI DZIAŁANIA

1.  Propagowanie celów działalności Stowarzyszenia wśród żołnierzy służby czynnej, żołnierzy rezerwy i w społeczeństwie.

2.  Integrowanie środowiska saperskiego oraz upowszechnianie i kultywowanie tradycji saperskich, uczczenie rocznic i miejsc pamięci poległych żołnierzy wojsk inżynieryjnych w czasie wojny i pokoju (Warszawa, Czelin, Siekierki, Gozdowice, Skurcza, Włocławek, Łomianki, Modlin i inne.)

3.  Integrowanie Członków Stowarzyszenia w ramach Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich.

4.  Rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich Instytucie, i we własnym środowisku.

5.  Doskonalenie działalności Koła, w tym dążenie pozyskiwania nowych członków zgodnie z uchwałą VII Kongresu.

6.  Kontynuowanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami

PROGRAM DZIAŁANIA
KOŁA NR 29 STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH W 2019 R.

Lp.

Planowane przedsięwzięcia

Termin realizacji
Miejsce

Odpowiedzialny
za realizację

1

Posiedzenie Zarządu Koła

w drugą środę stycznia, marca, maja, września października i listopada – WITI

Prezes Koła

2

Udział w Centralnych uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych i 74 rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej.

16.04.; 20-22.04.2019 r

Warszawa, Siekierki, Gozdowice, Wrocław

Prezes i delegaci
z Koła,

3

Organizacja Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich. Spotkanie z Prezesami Kół.

25.06.2019 r.

Klub Żołnierski 2.psap

Prezes i delegaci
z Koła,

4

Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z Prezesami (delegacjami) Kół SSP.

24.06.2019 r.

Klub Żołnierski 2.psap

Prezes i delegaci
z Koła,

5

Upowszechnianie w Instytucie historii i tradycji Wojsk Inżynieryjnych.

Przez cały rok

WITI

Zarząd Koła

6

Opracowywanie Kroniki SSP przez Zespół Redakcyjny.

do 20.12.2019 r.

Prezes i Sekretarz Koła

7

Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej SSP.

Cały rok

Wrocław

Sekretarz
i kol. Bogdan

8

Konferencja z okazji 80 rocznicy wybuchu „Wojny Obronnej
1939 roku”.

26.06.2019 r.

Klub Żołnierski 2.psap

Zarząd i delegaci
z Koła

9

Opracowanie artykułu do wydawnictwa SAPER.

Jeden w roku

Kol. Kamyk

10

Zapalenie zniczy na grobach saperów i miejscach pamięci czynu saperskiego w walce o niepodległość.

16.04. i 31.10.2019 r.

Cmentarze, miejsca pamięci

Prezes Koła

11

Wspieranie podejmowanych działań na rzecz wzbogacania ekspozycji Muzeum Wojsk Inżynieryjnych.

cały rok

Wrocław

Zarząd Koła

12

Udział w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Zarząd Inżynierii Wojskowej, uczelnie wojskowe oraz inne instytucje o tematyce obronnej, historycznej, tradycji oręża polskiego obejmującej  inżynierię wojskową.

cały rok

Teren kraju

Członkowie Koła SSP

13

Propagowanie działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich wśród żołnierzy służby czynnej, podejmowanie z Dowództwem JW. wspólnych przedsięwzięć, pikników, zawodów, konkursów wiedzy historycznej itp.

Cały rok

Wrocław

 Zarząd Koła

14

Zebranie członków Koła „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”

Marzec, grudzień

Instytut

Zarząd Koła

15

Zwiedzanie miejsc historycznych Wrocławia

Wrzesień

Wrocław

Sekretarz Koła

16

Wycieczka do MRU w Międzyrzeczu

Maj/czerwiec

Międzyrzec/Wrocław

Kol. Kamyk

17

Wyjścia do teatru, opery lub musicalu.

Maj, listopad

Wrocław

Z-ca Prezesa Koła

18

Wycieczka do „Hydropolis”

Wrzesień

Na Grobli 17

Sekretarz Koła

19

Wycieczka rowerowa „Szlakiem Fortyfikacji Wrocławskich” część III

Czerwiec

Wrocław

Kol. Ludas

20

Przywitanie wiosny – spotkanie koleżeńskie

23 lub 30 marzec

Wrocław

Z-ca Prezesa Koła

21

   

 

PREZES
Koła Nr 29 SSP
ppłk rez. Grzegorz Drogowski

Skip to content