PUBLIKACJE 2020

1.  Krzysztof Artur Bogdanowicz, Beata Jewloszewicz, Karolina Dysz, Wojciech Przybyl, Agnieszka Dylong, Wojciech Mech, Krzysztof P. Korona, Magdalena Skompska, Andrzej Kaim, Maria Kamińska, Agnieszka Iwan:

Electrochemical and optical studies of new symmetrical and unsymmetrical imines with thiazole and thiophene moieties;
w: Electrochimica Acta, 2020, 332 (135476), s. 1-13

100 pkt

2.  Beata Jewłoszewicz, Krzysztof A. Bogdanowicz, Wojciech Przybył, Agnieszka Iwan, Ireneusz Plebankiewicz:

PEDOT:PSS in Water and Toluene for Organic Devices—Technical Approach;
w: Polymers, 2020, 12 (3) (565), s. 1-19

100 pkt

3.  Łukasz Orman, Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Marcin Szczepaniak:

Analysis of Enhanced Pool Boiling Heat Transfer on Laser—Textured Surfaces;
w: Energies, 2020, 13 (11), 2700, s. 1-19

140 pkt

4.  Krzysztof Artur Bogdanowicz, Beata Jewłoszewicz, Agnieszka Iwan, Karolina Dysz, Wojciech Przybył, Adam Januszko, Monika Marzec, Kacper Cichy, Konrad Świerczek, Ladislav Kavan, Markéta Zukalová, Vojtech Nadazdy, Riyas Subair, Eva Majkova, Matej Micusik, Maria Omastova, Mehmet Derya Özeren, Katalin Kamarás, Do Yeon Heo, Soo Young Kim 10ORCID:

Selected Electrochemical Properties of 4,4′-((1E,1’E)-((1,2,4-thiadiazole-3,5-diyl)bis(azaneylylidene)) bis(methaneylylidene))bis(N,N-di-p-tolylaniline) towards Perovskite Solar Cellswith 14.4% Efficiency;
w: Materials, 2020, 13(11), 2440, s. 1-17

140 pkt

5.  Wojciech Przybył, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Beata Jewłoszewicz, Agnieszka Dylong, Karolina Dysz, Agnieszka Iwan, Adam Januszko:

IR thermographic camera as useful and smart tool to analyse defects in organic solar cells;
w: Photonics Letters of Poland, 2020, 12 (2), s. 25-27

40 pkt

6.  Do Yeon Heo, Tae Hyung Lee, Agnieszka Iwan, Ladislav Kavan, Maria Omatova, Eva Majkova, Katalin Kamarás, Ho Won Jang, Soo Young Kim:

Effect of lead thiocyanate ions on performance of tin-based perovskite solar cells;
w: Journal of Power Sources, 2020, v 458, 228067, s. 1-8

140 pkt

7.  Patryk Fryń, Beata Jewłoszewicz, Krzysztof Bogdanowicz, Wojciech Przybył, Agnieszka Gonciarz, Robert Pich, Monika Marzec, Agnieszka Iwan:

Research of Binary and Ternary Composites Based on Selected Aliphatic or Aliphatic–Aromatic Polymers, 5CB or SWCN Toward Biodegradable Electrodes;
w: Materials, 2020, 13(11), 2480, s. 1-20

8.  Krzysztof Bogdanowicz, Dariusz Augustowski, Justyna Dziedzic, Paweł Kwaśnicki, Wacław Malej, Agnieszka Iwan:

Preparation and Characterization of Novel Polymer‐Based Gel Electrolyte for Dye‐Sensitized Solar Cells Based on poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐aminopropyl) Copolymers;
w: Materials, 2020, 13(12), 2721, s.1-16

140 pkt

9.  Ireneusz Plebankiewicz, Krzysztof A. Bogdanowicz, Agnieszka Iwan:

Photo‐Rechargeable Electric Energy Storage Systems Based on Silicon Solar Cells and Supercapacitor‐Engineering Concept;
w: Energies, 2020, R. 13 (3867), s. 1-15

140 pkt

10.  Kazimierz Drabczyk, Krzysztof Bogdanowicz, Stanisław Maleczek, Agnieszka Iwan:

Engineering Concept of Energy Storage Systems Based on New Type of Silicon Photovoltaic Module and Lithium Ion Batteries;
w: Energies, 2020, 13(14), 3701, s. 1-13

140 pkt

11.  Zbigniew Burciu, Teresa Abramowicz-Gerigk, Wojciech Przybył, Ireneusz Plebankiewicz, Adam Januszko:

The Impact of the Improved Search Object Detection on the Sar Action Success Probability in Maritime Transport;
w: Sensors, 2020, 20(14), 3962, s. 1-24

100 pkt

12.  Wojciech Przybył, Wojciech Radosz, Adam Januszko: Colour Management System:

Monte Carlo Implementation for Camouflage Pattern Generation;
w: Coloration Technology, 2020, Volume 136, Issue 5, s. 407-416

40 pkt

13.  Piotr Krysiak, Radosław Owczarek, Wojciech Błażejewski, Aleksander Błachut:

Strength Testing and Ring Stiffness Testing of Underground Composite Pressure Pipe;
w: Terotechnology XI: Materials Research Proceedings 17. – Millersville: [b.w.], 2020, s. 191-202

14.  Ireneusz Plebankiewicz, Robert Mazurczuk, Bogusława Szczodrowska:

Selection and Verification of Camouflage Colors;
w: Terotechnology XI: Materials Research Proceedings 17. – Millersville: [b.w.], 2020, s. 75-85

15.  Wojciech Przybył, Ireneusz Plebankiewicz, Adam Januszko:

A Concept of Virtual Reality in Military Camouflage Application;
w: Terotechnology XI:  Materials Research Proceedings 17. – Millersville: [b.w.], 2020, s. 86-93

16.  Piotr Krysiak, Marcin Szczepaniak, Patrycja Wojcieszyńska, Wiesław Jasiński:

Strength Testing of a Composite Mounting Frame for a Multi-Sensor Detection System;
w: Terotechnology XI Materials Research Proceedings 17. – Millersville: [b.w.], 2020, s. 165-170

17.  Adam Januszko, Waldemar Maliszewski, Anna Kwak, Agnieszka Dylong, Agnieszka Iwan:

Chemical Decomposition of 1,3,5-Trinitro-1,3,5-Triazine in Basic Solution;
w: Wybrana problematyka w technologiach inżynierii mechanicznej M135. – Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2020, s. 226-233

18.  Wojciech Przybył, Ireneusz Plebankiewicz, Adam Januszko, Cezary Śliwiński, Wacław Malej:

Zobrazowania środowiska oraz modele obiektów wojskowych w wirtualnej metodzie oceny skuteczności maskowania;
w: Wybrana problematyka w technologiach inżynierii mechanicznej M135. – Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2020, s. 234-242

19.  Adam Januszko, Waldemar Maliszewski, Anna Kwak, Agnieszka Dylong, Agnieszka Iwan:

Ecologically Friendly Decomposition of Rdx by H2so4 In Small and Large Laboratory Scale;
w: Wybrana problematyka w technologiach inżynierii mechanicznej M135. – Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2020, s. 243-250

20.  Beata Jewłoszewicz, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Wojciech Przybył, Karolina Dysz, Agnieszka Dylong, Agnieszka Gonciarz, Robert Pich, Wojciech Mech, Krzysztof P. Korona, Maria Kamińska, Kamila Zarębska, Magdalena Skompska, Andrzej Kaim, Arkadiusz Ciesielski, Agnieszka Iwan:

A comprehensive optical and electrical study of unsymmetrical imine with four thiophene rings and their binary and ternary compositions with PTB7 and PC70BM towards organic photovoltaics,
w: RSC Advances, 2020, 10, s. 44958-44972

100 pkt

Skip to content