PUBLIKACJE 2018

1.  Krzysztof Artur Bogdanowicz, Domenico Pirone, Judit Prats-Reig, Veronica Ambrogi, José Antonio Reina, Marta Giamberini:

In Situ Raman Spectroscopy as a Tool for Structural Insight into Cation Non-Ionomeric Polymer Interactions during Ion Transport;
w: Polymers, 2018, 10 (416), s. 1-13

A 40 pkt

2.  Agnieszka Iwan, Felipe Caballero-Briones, Krzysztof A. Bogdanowicz, José D. O. Barceinas-Sánchez, Wojciech Przybyl, Adam Januszko, Javier A. Baron-Miranda, Ana P. Espinosa-Ramirez, Jesus Guerrero-Contreras:

Optical and electrical properties of graphene oxide and reduced graphene oxide films deposited onto glass and Ecoflex® substrates towards organic solar cells;
w: Advanced Material Letters, 2018, R. 9 (1), s. 58-65

3.  Anna Różycka, Patryk Fryń, Agnieszka Iwan, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Michal Filapek, Natalia Górska, Paweł Dąbczyński, Jakub Rysz, Damian Pociecha, Agnieszka Hreniak, Monika Marzec:

Thermal, structural and electrochemical properties of new aliphatic-aromatic imine with piperazine moieties blended with titanium dioxide;
w: Phase Transitions, 2018, R. 91, no 2, 210-224

A 20 pkt

4.  Anna Różycka, Agnieszka Iwan, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Michal Filapek, Natalia Górska, Damian Pociecha, Marek Malinowski, Patryk Fryń, Agnieszka Hreniak, Jakub Rysz, Paweł Dąbczyński, Monika Marzec.:

Synthesis and characterization of two new TiO2-containing benzothiazole-based imine composites for organic device applications;
w: Beilstein Journal of Nanotechnology, 2018, R. 9, s. 721-739

A 35 pkt

5.  Anna Rozycka, Agnieszka Iwan, Michal Filapek, Natalia Gorska, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Paweł Dabczynski, Jakub Rysz, Damian Pociecha, Agnieszka Hreniak, Monika Marzec:

Study of TiO2 in anatase form on selected properties of new aliphatic-aromatic imines with bent shape towards organic electronics;
w: Liquid Crystals, 2018, 45:6, s. 831-843

A 30 pkt

6.  Anna Rozycka, Agnieszka Iwan, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Michal Filapek, Natalia Górska, Agnieszka Hreniak, Monika Marzec:

Structural and electrochemical studies of TiO2 complexes with (4,4’-((1E,1’E)-(2,5-bis(octyloxy)-1,4-phenylene)bis(ethene-2,1-diyl))bis-(E)-N-(2,5-bis (octyloxy) benzylidene)) imine derivative bases towards organic devices;
w: Dalton Transaction, 2018, 47, s. 7682-7693

A 40 pkt

7.  Aleksander Błachut, Piotr Krysiak:

Modelowanie w mikro- i makroskali nawijanej rury kompozytowej;
w: Modelowanie inżynierskie, 2018, z. 66, t. 35, s. 5-11

B 8 pkt

8.  Krzysztof Artur Bogdanowicz, Pawel Gancarz, Michal Filapek, Damian Pociecha, Monika Marzec, Ida Chojnacka, Agnieszka Iwan:

Solvent-free thiophene-based electrolytes: synthesis of new liquid-crystalline ionic conductors for batteries: part I;
w: Dalton Transaction, 2018, 47, s. 15714-15724

A 40 pkt

9.  Patryk Fryń, Krzysztof Artur Bogdanowicz, Natalia Górska, Jakub Rysz, Piotr Krysiak, Mateusz Marzec, Monika Marzec, Agnieszka Iwan, Adam Januszko:

Hybrid Materials Based on L,D-Poly(lactic acid) and Single-Walled Carbon Nanotubes as Flexible Substrate for Organic Devices;
w: Polymers, 2018,  10 (1271), s. 1-22

A 40 pkt

10.  Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Miroslaw Bocian, Krzysztof Jamroziak, Janusz Śliwiński:

Metallographic analysis of piercing armor plate by explosively formed projectiles;
w: Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2018, 18, s. 1686-1697

A 30 pkt

11.  Zbigniew Kamyk, Cezary Śliwiński, Wojciech Błażejewski, Adrianna Filipiak, Aleksandra Wira, Magdalena Wojciechowska, Paweł Stabla:

Analiza możliwości współpracy pomiędzy Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej i Politechniką Wrocławską w zakresie projektowania, wytwarzania i badań lekkich konstrukcji kompozytowych na przykładzie opracowanego mostu pontonowego;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018,  65-73

12.  Leszek Bogdan, Zbigniew Kamyk:

Analiza porównawcza mostów wsparcia;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 157-173

13.  Janusz Śliwiński, Ireneusz Plebankiewicz, Ireneusz Lubach, Wacław Malej, Cezary Śliwiński, Patrycja Wojcieszyńska:

Koncepcja butów przeciwwybuchowych;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 257-270

14.  Janusz Śliwiński, Michał Ludas, Ireneusz Plebankiewicz, Cezary Śliwiński, Adam Kubecki, Patrycja Wojcieszyńska:

Oddziaływanie obciążeń udarowych na przegrody i środki transportowe;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 271-286

15.  Marcin Szczepaniak:

Wymagania techniczne stawiane zespołom prądotwórczym w świetle nowo opracowywanych zasad eksploatacji polowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 305-322

16.  Kazimierz Drabczyk, Stanisław Maleczek, Wojciech Malicki, Cezary Śliwiński, Agnieszka Iwan:

Elastyczne pokrycie fotowoltaiczne;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 323-337

17.  Krzysztof Artur Bogdanowicz, Agnieszka Iwan, Adam Januszko:

Samoładujący układ magazynowania energii elektrycznej jako system wsparcia dla technologii wojskowych;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 339-349

18.  Adam Januszko, Bogusława Szczodrowska, Wojciech Przybył, Agnieszka Dylong:

Metodyka badań skuteczności maskowania obiektów małogabarytowych;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 365-374

19.  Ireneusz Plebankiewicz, Adam Januszko, Anna Kwak, Grzegorz Musiał, Wojciech Przybył:

Analiza zobrazowań i danych spektralnych z wybranych miejsc półkuli północnej oraz przykładowe realizacje wzorów kamuflażowych dla tych miejsc;
w: Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017.- Wrocław: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 375-384

20.  Wojciech Błażejewski, Adrianna Filipiak, Michał Barcikowski, Karolina Łagoda, Paweł Stabla, Marek Lubecki, Michał Stosiak, Cezary Śliwiński, Zbigniew Kamyk:

Design and implementing possibilities of composite pontoon bridge;
w: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 298, Mechanika 90, RUTMech, t. XXXV, z. 90 (4/18), 2018, s. 411 – 420

B 7 pkt

21.  Zbigniew Kamyk:

Mosty wsparcia : część 1 – europejskie mosty wsparcia o rozpiętości 40 m;
w: Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 2018, nr 4 (50), s. 13-26 [język polski], 95-108 [język angielski]

B 6 pkt

22. Agnieszka Iwan, Adam Januszko, Stanisław Maleczek, Janusz Mroczka:

Organiczne oraz elastyczne ogniwa fotowoltaiczne – rzeczywistość i perspektywy;
w: Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej, 9, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk; pod red. Janusza Mroczka. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 19-65, ISBN 978-83-7493-029-1

23.  Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927 – 2017;  pod red. Zbigniew Kamyk.- Wrocław:

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, 2018, s. 384 ISBN 978-83-948983-0-4

24.  Marcin Szczepaniak:

Badanie wymagań technicznych stawianych zespołom prądotwórczym prądu przemiennego z silnikami spalinowymi;
w: Elektro Info, 2018, nr 1-2, s. 22-27

25.  Stanisław Maleczek, Marcin Szczepaniak, Wojciech Malicki, Kazimierz Drabczyk.:

Zastosowanie polikrystalicznych ogniw krzemowych jako elastycznych pokryć fotowoltaicznych; w: Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 2018, nr 2 (118), s. 171–177

B 7 pkt

 

Skip to content