PUBLIKACJE 2017

1.  Agnieszka Iwan, Felipe Caballero-Briones, Marek Malinowski, Michal Filapek, Igor Tazbir, Jesus Guerrero-Contreras, Sathish-Kumar Kamaraj:

Graphene oxide influence on selected properties of polymer fuel cells based on Nafion;
w: International Journal of Hydrogen Energy, 2017,   R. 42, s. 15359-15369

A 35 pkt

2.  Agnieszka Iwan, Felipe Caballero-Briones, Michal Filapek, Bartosz Boharewicz, Igor Tazbir, Agnieszka Hreniak, Jesus Guerrero- Contreras:

Electrochemical and photocurrent characterization of polymer solar cells with improved performance after GO addition to the PEDOT:PSS hole transporting layer;
w: Solar Energy, 2017,  R. 146, s. 230-242

A 35 pkt

3.  Adam Januszko, Agnieszka Iwan, Stanislaw Maleczek, Wojciech Przybył, Iwona Pasternak, Aleksandra Krajewska, Wlodzimierz Strupinski:

CVD-graphene-based flexible,  thermoelectrochromic sensor;
w: Journal of Nanomaterials, 2017, 8 s.

A 30 pkt

4.  Marcin Szczepaniak, Stanisław Maleczek:

Systemy fotowoltaiczne do zastosowania w aplikacjach militarnych;
w: Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, 2017, Nr 1 (113) 2017, s. 73-79

B 7 pkt

5.  Piotr Krysiak, Ireneusz Lubach, Janusz Śliwiński, Andrzej Wojciechowski:

The Design and Field Tests of a Box for “Erg” Electric Blasting Caps;
w: Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering, 2017, s. 285 – 292

6.  Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, G. Kulesza-Matlaka, K. Stan-Glowinska, M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora:

Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells;
w: Opto-Electronics Review, 2017, R. 25, s. 274-284

A 20 pkt

7.  Piotr Krysiak, Aleksander Błachut.:

Badanie rozkładu naprężeń w wielowarstwowej rurze kompozytowej;
w: Modelowanie inżynierskie, 2017, zeszyt 63, tom 32, s. 90-96

B  8 pkt

8.  Piotr Krysiak, Jerzy Kaleta, Paweł Gąsior, Aleksander Błachut, Radosław Rybczyński:

Identification of strains in a multilayer composite pipe;
w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 2017, Volume 49, Number 4(186)

B  8 pkt

9.  Janusz Śliwiński, Ireneusz Lubach,  Cezary Śliwiński, Wacław Malej:

Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających odporność przeciwminową wozów bojowych;
w: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017,  95-110

10.  Marcin Szczepaniak, Stanisław Maleczek:

Militarne systemy fotowoltaiczne;
w: Napędy i Sterowanie, 2017, 19, nr 9, s. 124-127

B  5 pkt

11.  Marcin Szczepaniak, Andrzej Wojciechowski, Jacek Chmielowiec:

Hybrydowy system zasilania wykorzystujący technologie wodorowe i źródła energii odnawialnej;
w: Napędy i Sterowanie, 2017, 19, nr 9, s. 118-121

B 5 pkt

Skip to content