PUBLIKACJE 2016

1.  Bogdan L., Malej W., Ruciński Z.: Działalność profesora Józefa Kosackiego oraz jego wynalazek Mine Detector (Polish) Mk.2.; Materiały pokonferencyjne pt.: Polska myśl techniczna w II wojnie światowej; Warszawa 2015; ISBN 978-83-63050-28-3; s. 101 – 107;

2.  Kamyk Z., Śliwiński C.: Wpływ analizy kosztów cyklu życia na wybór koncepcji mostu pontonowego / Impact of Life Cycle Cost Analysis the Pontoon Bridge Concept Selection; Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe / Fast Tracked Vehicales, (40) Nr 2, 2016; ISSN 0860-8369, s. 15 – 30 w j. pol., 61 – 76 w j. ang.; pkt 6

3.  Januszko A., Malej W., Wojcieszyńska P.: Systemy rozminowania WITI, RAPORT Wojsko Technika Obronność, Nr 07/2016; ISSN 1429-270X; s. 58-59

4.  Śliwiński C.: Kinetic energy recovery systems in motor vehical (Systemy odzyskiwania energii kinetycznej w pojazdach mechanicznych; SCIENTIFIC AUTOMOTIVE CONFERENCE KONMOT-2016, Book of Abstracts, materiały pokonferencyjne Politechniki Krakowskiej; Kraków 22-23.09.2016; s. 341; pkt. 15

5.  Januszko A., Wojcieszyńska P.: Humanitarne rozminowanie, Fakty Magazyn Gospodarczy, Nr 4 (82) Lipiec/Sierpień 2016; s. 42

REFERATY WYGŁOSZONE NA SEMINARIACH, SYMPOZJACH I KONFERENCJACH

1.  Kamyk Z.: Doświadczenia z realizacji zadań OZP pracy Daglezja-P oraz projektu NCBR; Sympozjum pn.: Nowoczesne mosty pontonowe; Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; Warszawa 26.02.2016 r.

2.  Kamyk Z.: Doświadczenia i problemy standaryzacyjne klimatycznych badań środowiskowych sprzętu inżynieryjnego dla Sił Zbrojnych RP; Seminarium nt.: Badania technoklimatyczne maszyn i obiektów inżynieryjnych; Politechnika Krakowska, Instytut Konstrukcji Maszyn; Kraków „LBT Czyżyny” 31.03.2016 r.

3.  Kamyk Z.: Problemy badań środowiskowych sprzętu inżynieryjnego w aspekcie wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP – STANAG 4370; Seminarium nt.: Nauka i przemysł w służbie inżynierii wojskowej – wyzwania i możliwości; Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 13.04.2016 r.

4.  Kamyk Z.: Doświadczenia (problemy) z badań mostów wojskowych na przykładzie MS-20, MG-20 i MS-40; Seminarium nt.: „Mobilne systemy mostowe i inżynieryjne wsparcie przepraw. OBRUM Gliwice – 17.05.2016 r.

5.  Szczepaniak M., Jasiński W., Krysiak P., Wojciechowski A., Madej W., Śliwiński J.: System kierowanych min  przeciwpancernych nowej generacji, XI Międzynarodowa KOFERENCJA – UZBROJENIOWA RYN 2016, wydawca WAT 2016, Warszawa  str. 157;

6.  Szczepaniak M., Jasiński W., Krysiak P.: Komputerowe projektowanie oraz weryfikacja doświadczalna pojemnika do transportu materiałów wybuchowych, XXII konferencja KOWBAN’2016, WTN’2016 ISBN 978-83-7374-93-8, str 231-243

Skip to content