PUBLIKACJE 2014

1.  Sapija D., Śliwiński J., Wojciechowski A., Ludas M., Madej W., Czubaty Ł., Krysiak P., Strzałkowski D.; Wykorzystanie wycofywanych z eksploatacji min przeciwpiechotnych w procesie opracowywania środków alternatywnych dla min lądowych; Kwartalnik PROBLEMY MECHATRONIKI Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa; Vol.5, Nr 1(15)2014; s. 81-90; Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna; ISSN 2081-5891; Lista B MNiSW pkt. 6

2.  Szczepaniak , J., Wojciechowski A, Chmielowiec J. (Instytut Elektrotechniki, Wrocław); Hybrydowy system zasilania wykorzystujący technologie wodorowe i źródła energii odnawialnej; Zeszyty Problemowe – Maszyny elektryczne Nr 1/2014 (101); s. 75-80; Wydawca: Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL – Katowice; ISSN 0239-3646; Lista B MNiSW pkt. 5.

3.  Krysiak P., Szczepaniak , Śliwiński J., Wojciechowski A.; Projekt i analiza doświadczalna zbiornika do transportu i przechowywania przedmiotów zawierających materiały wybuchowe; Transport przemysłowy i maszyny robocze; Kwartalnik; Suplement Nr 2(24)/2014, s. 31 – 34, Wydawca: HMR-TRANS Sp. z o.o.; ISSN 1899-5489; Lista B MNiSW pkt. 3

4.  Maleczek S., Malicki W., Drabczyk K. (IMIM PAN, Kraków), Cebrat A. (SolTech Service-Telcom, Wrocław; Badanie elastycznych paneli fotowoltaicznych w aspekcie zastosowań militarnych; Miesięcznik ELEKTRONIKA nr 8/2014; s. 55 – 58; Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o.; ISSN 0033-2089; Lista B MNiSW pkt. 6.

5.  Januszko A., Szczepaniak M.; Zastosowanie materiałów elektrochromowych do kamuflażu optycznego fotowoltaicznych źródeł zasilania urządzeń wojskowych; Miesięcznik ELEKTRONIKA nr 8/2014; s. 59 – 61; Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o.; ISSN 0033-2089; Lista B MNiSW pkt. 6.

6.  Drabczyk K. (IMIM PAN, Kraków), Maleczek S., Panek P. (IMIM PAN, Kraków); Quasi-elastyczne mozaikowe taśmy fotowoltaiczne; Miesięcznik ELEKTRONIKA nr 8/2014; s. 62 – 63; Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o.; ISSN 0033-2089; Lista B MNiSW pkt. 6.

7.  Szczepaniak M., Madej W., Elektroniczny system ochrony infrastruktury krytycznej; Logistyka nr 5/2014; s. 1514-1520; ISSN 1231-5478; Lista B MNiSW pkt. 10.

8.  Kamyk Z., Szelka J; Wykorzystanie mostów wojskowych do pokonywania przeszkód terenowych w warunkach wojny i pokoju; Logistyka nr 5/2014; s. 694-; ISSN 1231-5478; Lista B MNiSW pkt. 10.

9.  Kamyk Z., Dudek K.; Koncepcja modułowej kładki dla pieszych do zabezpieczenia sytuacji kryzysowych; Logistyka nr 5/2014; s. 678- ; ISSN 1231-5478; Lista B MNiSW pkt. 10.

10.  Kamyk Z., Śliwiński C.; Środki niezabijające jako element systemu ochrony baz; Logistyka nr 5/2014; s. 1514-1520; ISSN 1231-5428; Lista B MNiSW pkt. 10.

11.  Maleczek S., Malicki W., Cebrat A. (SolTech Service – Telcom, Wrocław); Badania pionowych turbin wiatrowych w aspekcie zastosowań militarnych; Logistyka nr 6/2014; s. 7032-7039; ; Płyta DVD nr 3; ISSN 1231-5478 Lista B MNiSW pkt. 10.

12.  Wojciechowski A., Madej W., Plebankiewicz I., Szczepaniak M.; System pomiarowy do badania właściwości akumulatorów; Biuletyn WAT; Nr 63(4) / 2014, s. 197-209; ISSN 1234-4988; Lista B MNiSW pkt. 5.

13.  Śliwiński J., Ludas M., A. Wojciechowski A.; Problem ochrony przeciwminowej załogi wozu bojowego; Monografia Akademii Obrony Narodowej pt.: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED); Warszawa 2014; s. 236 – 250; ISBN 978-83-7523-376-6; Sygn. AON 6269/14

REFERATY NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

1.  Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe; Referat wygłosił Krysiak; Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2014, Szklarska Poręba, 24–26.05.2014.

2.  Wpływ rodzaju włókna oraz liczby warstw na wytrzymałość wielowarstwowej rury kompozytowej; Referat wygłosił Krysiak; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, Aprica, 02–07.02.2014;

3.  Symulacje i badania odziaływania ładunku wybuchowego na przeciwminowy trał naciskowy; Referat wygłosił Krysiak; IX MIEDZYNARODOWA KONFERNCJA UZBROJENIOWA: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Ryn, 15–18.09.2014.

REFERATY OPUBLIKOWANE W MATERIAŁACH POKONFERENCYJNYCH

KRAJOWE

1.  Kamyk Z., Szelka J. (WSOWLąd. – Wrocław i Uniwersytet Zielonogórski); Zespolone mosty wojskowe; Materiały z X Konferencji Naukowej – Konstrukcje Zespolone; Zielona Góra, 26 – 27.06.2014 r.; Wydawca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Budownictwa, Zielona Góra; s. 245 – 254; ISBN 978-83-7842-137-5

2.  Szczepaniak M., Jasiński W., Krysiak P., Wojciechowski A., Barnat W. (WAT); Symulacje i badania oddziaływania ładunku wybuchowego na przeciwminowy trał naciskowy; Materiały Konferencyjne: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia pt.: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa; Ryn 15-18.09.2014 r., Streszczenie s. 99;

3.  Śliwiński J., Ludas M., Wojcieszyńska P.; Paliwowo-powietrzne systemy rozminowania; Materiały Konferencyjne: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia pt.: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa; Ryn 15-18.09.2014 r., Streszczenie s. 121;

4.  Śliwiński J., Ludas M., Wojcieszyńska P., Wojciechowski A., Czubaty Ł., Sychla M.; Małe ładunki wybuchowe do unieszkodliwiania min i improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED); Materiały Konferencyjne: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia pt.: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa; Ryn 15-18.09.2014 r., Streszczenie s. 122;

5.  Madej W., Szczepaniak M., Wojciechowski A.; Nowoczesne akumulatory do urządzeń techniki inżynieryjnej; Materiały Konferencyjne: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia pt.: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa; Ryn 15-18.09.2014 r., Streszczenie s. 134;

6.  Kamyk Z., Śliwiński C., J. Szelka (WSOWLąd.); Tendencje rozwojowe w konstruowaniu i budowie mostów wojskowych, s. 343 – 350; Materiały z X Jubileuszowego Seminarium Naukowo-Technicznego, Wrocławskie Dni Mostowe pt.: Współczesne Technologie Budowy Mostów, ilość stron 480; Tytuł rozdziału: Mosty innowacyjne z drewna, tworzyw sztucznych i inne, s. 335 – 378; Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; Wrocław, 27-28 listopada 2014; ISBN 978-83-7125-246-4; 480 stron; język polski, abstrakty w j. angielskim. Referat wygłosił dr inż. Zbigniew KAMYK.

7.  Krysiak P.; Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe; Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2014, Szklarska Poręba, 24–26.05.2014.

8.  Krysiak P.; Wpływ rodzaju włókna oraz liczby warstw na wytrzymałość wielowarstwowej rury kompozytowej; Referat wygłosił P. Krysiak; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna : Diagnostyka Materiałów Polimerowych, Aprica, 02–07.02.2014;

9.  Kamyk Z., Śliwiński C.; Etapy rozwoju konstrukcji modelu aluminiowo-kompozytowego bloku pontonowego; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 143 – 154;

10.  Krzyżanowski I.; Wykonywanie rowów przeciwczołgowych metodą wybuchową za pomocą pługoukladacza; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 203 – 212;

11.  Śliwiński J., Sapija D.; Koncepcja pojazdów o zwiększonej odporności na wybuchy; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 213 – 224;

12.  Szczepaniak M., Barnat W. (WAT); Urządzenia i systemy do wykrywania min; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 225 – 232;

13.  Łuczyński T., Ostrowski I., Będkowski J., Masłowski A., Przybyłko M., Zoppi M., Wojcieszyńska P., Szczepaniak M.; Modelowanie mobilnych urządzeń rozminowujących w celach treningowych z wykorzystaniem środowiska VORTEX; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 233 – 240;

14.  Szczepaniak M.; Mobilny, hybrydowy system zasilania wykorzystujący technologie wodorowe i źródła energii odnawialnej; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 283 – 290;

15.  Madej W., Wojciechowski A.; Wysokosprawne przetwornice małej mocy w sprzęcie inżynieryjnym; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 291 – 300;

16.  Wojciechowski A.; Akumulatory litowo-fosfatowe – możliwości wykorzystania w technice wojskowej; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 301 – 310;

17.  Madej W.; Zastosowanie przetworników promieniowania podczerwonego w środkach minersko-zaporowych; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 311 – 320;

18.   Ratajczak T., Królikowski W.; System meldunkowy w rozpoznaniu inżynieryjnym; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 321 – 331;

19.  Grudziński K., Markiewicz W., Skrzypek M., Szczodrowska B.; Maskowanie UiSW, problemy i perspektywy; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 333 – 342;

20.  Grudziński K., Markiewicz W., Szczodrowska B.; Maskowanie indywidualne żołnierza, problemy i perspektywy; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 343 – 352;

21.  Grudziński K., Markiewicz W.; Analiza systemu maskowania (w tym oceny zamaskowania) i obiektów pozornych; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 369 – 380;

22.  Królikowski W., Skrzypek M., Ratajczak T.; Makiety sprzętu bojowego jako skuteczny środek pozoracji; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 381 – 388;

23.  Lasmanowicz P., Grudziński K., Musiał G.; Dedykowany kamuflaż pikselowy; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 389 – 398;

24.  Grudziński K., Lasmanowicz P., Markiewicz W., Szczodrowska B.; Wielozakresowe pokrycie maskujące zimowe; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 399 – 410;

25.  Prałat A.; Tłumienie radiosygnałów na trasach przyziemnych; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 411 – 423;

26.  Kwak A., Szyszka K., Maliszewski W., Mazurczuk R.; Badania nad zastosowaniem membran ultrafiltracyjnych w polowym filtrze uzdatniania wody; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 425 – 434;

27.  Januszko A., Szyszka K., Maliszewski W., Witek S.; Chemiczna metoda utylizacji heksogenu; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 435 – 450;

28.  Ludas M., Wojciechowski A., Czubaty Ł., Śliwiński J.; Dynamika oddziaływania na przegrodę pocisku formowanego wybuchowo; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 451 – 460;

29.  Piwowar P.; Wykorzystanie tworzyw sztucznych o charakterystykach cieczy nienewtonowskiej jako materiału na kamizelki kuloodporne; INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy, pod redakcją dr. hab. inż. Adama Januszko – prof. nadzw. WITI; ISBN 978-83-911434-8-3; s. 493 – 501.

MIĘDZYNARODOWE

1.  Jasiński W., Szczepaniak M., Wojciechowski A., Barnat W. (Wojskowa Akademia Techniczna); DIGITAL SIMULATION AND TESTING OF EXPLOSION INSIDE THE CONTAINER FOR THE TRANSPORT OF EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR AND UNDER THE MINE ROLLER CARRIED OUT ON A PROVING GROUND – TIRAMISU PROJEKT; Materiały z 11. Międzynarodowego Sympozjum pn. “MINE ACTION 2014”; Zadar, Chorwacja 23-25 kwietnia 2014; s. 137 – 150; ISSN 1849-3718;

2.  Szczepaniak M., Wojcieszyńska P.; Mine and IED Detection Systems and Detection Equipment; Materiały z Konferencji nt.: EOD Challenges in post-ISAF in the Light of NATO EOD Demonstrations and Trials 2014; Wydawca: Ministry of Defence of the Slovak Republic; s. 129-139; ISBN 978-80-89261-51-2.

MONOGRAFIE

1.  INŻYNIERIA WOJSKOWA – Problemy i perspektywy; Pod redakcją dr. hab. inż. Adama JANUSZKO – prof. nadzw. WITI; Copyright by Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, Wrocław 2014; ISBN 978-83-911434-8-3; Nakład 150 egz.

Skip to content