PUBLIKACJE 2013

1.  Garstka J.; Ludas M.; Ładunki rażenia kierunkowego dla WP; RAPORT Wojsko Technika Obronność; Nr 2/2012 r.; s. 18 – 22; ISSN 1429-270X; Liczba punktów – 0; Wydawnictwo: Agencja Lotnicza Altair, Sp. z o.o. w Warszawie.

2.  Szelka J., Kamyk Z.; Kompozytowe mosty wojskowe (The application of composites FRP); Budownictwo i architektura; Nr 12(2)(2013); s. 63-70; ISSN 1899-0665; Typ publikacji PAC; Lista B MNiSW poz. 263, punktów 3; Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

3.  Szelka J., Kamyk Z.; Możliwości wykorzystania wojskowego sprzętu inżynieryjnego do pokonywania przeszkód terenowych (Possiblity of using military engineer equipment to cross terrain obstacles); Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej; Nr 16 (2013); s. 69-78; ISSN 1897-4007; Typ publikacji PAC.

4.  Maleczek S., Stoga D., Drabczyk K. (PWr.), Koncepcja quasi-elastycznych mozaikowych baterii słonecznych (The concept of quasi-flexible mosaic solar cells), Elektronika Nr 7/2013, s. 24-25, ISSN 0033-2089, Lista B MNiSW poz. 424, pkt. 6 , Wydawnictwo: SIGMA NOT.

5.  Szczepaniak M., Koncepcja hybrydowego źródła zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację (Conception of hybrid electrical power source aids rescue and evacuation), Elektronika Nr 7/2013, s. 30-32, ISSN 0033-2089, Lista B MNiSW poz. 424, punktów – 6, Wydawnictwo: SIGMA NOT.

6.  Assis L.M.N., Ponez L., Januszko A., Grudziński K., Pawlicka A., A green-yellow reflective electrochromic device (Żółto-zielone odbiciowe elektrochromowe urządzenie), Electrochimica Acta 111(2013)299-304; s. 299-304; Liczba punktów z listy MNiSW (A) – 35 pkt; (2012 r. – IF = 3,832 (za 5 lat IF = 4,039).

7.  Krysiak P., Gąsior P., Kaleta J.; Wpływ rodzaju włókna oraz grubości warstw na rozkład naprężeń w rurze kompozytowej; Materiały z „VII Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji”, s. 121 – 122, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej; Białystok 2013 r.

8.   Krysiak P.; Projekt stanowiska do badań wytrzymałościowych pierścieniowych próbek kompozytowych; Interdyscyplinarność badań naukowych 2013; Praca zbiorowa pod redakcją J. Szreka; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław 2013; s. 292 – 295.

9.  Mirosławski M., Krysiak P.; Identyfikacja złącz spawanych metodą magnetyczną; Interdyscyplinarność badań naukowych 2013; Praca zbiorowa pod redakcją J. Szreka; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław 2013; s. 334 – 337.

10.  Krysiak P., Kotowski P., Kaleta J.; Stanowisko do badań pierścieniowych struktur kompozytowych – projekt, wykonanie, walidacja; Przetwórstwo Tworzyw. Czasopismo Naukowo-Techniczne; Toruń, Lista B MNiSW poz. 1237, pkt. 4.

11.  Maleczek S., Kin M. J.; Subjective and Objective Evaluation of the Audio Vacuum-Tube Amplifiers; COLLECTION OF ACOUSTICS AND ULTRASOUND (BIBLIOTEKA AKUSTYKI I ULTRADŹWIĘKÓW), Warszawa2013; Monografia pod redakcją Jana A. Adamczyka; s. 113 – 123; Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, PAN; ISBN 978-83-89687-84-5.

12.  Szczepaniak M., Barnat W., Moneta G., Panowicz R., Dybcio P., Jasiński W., Wstępna analiza oddziaływania dużego ładunku na trał naciskowy, Modelowanie Inżynierskie, 2013;

13.  Szczepaniak M., Barnat W., Gotowicki P., Kiczko A., Dybcio P., Jasiński W., Experimental investigation of IED interrogation arm during normal operations, Journal of KONES 2013;

14.  Szczepaniak M., Barnat W., Gotowicki P., Kiczko A., Dybcio P., Jasiński W., Dynamic response of mine flail structure subjected to blast loading, Journal of KONES 2013;

15.  Szczepaniak M., Jasiński W., Trailers for transport of dangerous goods carried out within the Project TIRAMISU – The 10th International Symposium „Humanitarian Deminig 2013” BOOK of PAPERS, ISSN 1849-3718, Sibenik, 2013;

16.  Szczepaniak M., Wojcieszyńska P., Łuczyński T., Ostrowski I., Będkowski J., Masłowski A., Majek K., Musialik P., Przybyłko M., Zoppi M., Funk Ch., Training tool for TIRAMISU Project – The 10th International Symposium „Humanitarian Deminig 2013”, Sibenik, 2013;

17.  Szczepaniak M., Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację – IV Sympozjum „Fotowoltaika i Transparentna Elektronika – Perspektywy Rozwoju”, Świeradów Zdrój, 2013;

18.  Szczepaniak M., Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację , Elektronika 7/2013;

19.  Szczepaniak M., Rozwój wyładowania atmosferycznego oraz parametry prądów wyładowań w ujęciu statystycznym – Konferencja Naukowo-Techniczna ELSAF 2013, Szklarska Poręba, 2013;

LICZBA I TYTUŁY REFERATÓW PLENARNYCH NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH WYGŁOSZONYCH PRZEZ PACOWNIKÓW INSTYTUTU NA ZAPROSZENIE

1.  Szczepaniak M., Barnat W., Urządzenia i Systemy wieloczujnikowe do wykrywania min i IED, Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

2.  Szczepaniak M., Mobilny, hybrydowy system zasilania wykorzystujący technologie wodorowe i źródła energii odnawialnej, Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

3.  Szczepaniak M., Wojcieszyńska, Łuczyński T., Ostrowski I., Będkowski J., Masłowski A. Przybyłko M., Zoppi M., Modelowanie mobilnych urządzeń rozminowujących w celach treningowych z wykorzystaniem środowiska VORTEX, (MOBILE DEMINING DEVICES’ MODELING FOR THE TRAINING PURPOSE USING VORTEX FRAMEWORK); Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

4.  Szyszka K., Januszko A., Maliszewski W., Witek S.; Chemiczna metoda utylizacji heksogenu (RDX CHEMICAL DECOMPOSITION METHOD). głosił K. SZYSZKA; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

5.  Kamyk Z., Śliwiński C.; Rozwój konstrukcji modelu aluminiowo-kompozytowego mostu pontonowego (DEVELOPMENT OF ALUMINIUM – COMPOSITE PONTOON BRIDGE MODEL), głosił Z. KAMYK; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

6.  Łuczyński T., Ostrowski I., Będkowski J., Masłowski A. (Instytut Maszyn Matematycznych), Przybyłko M., Zoppi M. (dimec, University of Genova, Italy), Wojcieszyńska P., Szczepaniak M.; Modelownie mobilnych urządzeń rozminowujących w celach treningowych z wykorzystaniem środowiska VORTEX (MOBILE DEMINING DEVICES’ MODELING FOR THE TRAINING PURPOSE USING VORTEX FRAMEWORK), głosił I. Ostrowski; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

7.  Drogowski G., Kamyk Z., Śliwiński C.; Współczesne środki do wykonywania fundamentów palowych mostów tymczasowych (CONTEMPORARY MEANS FOR PILE FOUNDATION USED TO ERECT TEMPORARY BRIDGES), głosił Z. Kamyk; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

8.  Ludas M., Wojciechowski A., Czubaty Ł., Śliwiński J.; Dynamika oddziaływania na przegrodę pocisku formowanego wybuchowo [DYNAMICS OF THE IMPACT EXERTED BY EFP (EXPLOSIVELY-FORMED PROJECTILE) ON A BARRIER], głosił M. Ludas. Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

9.  Grudziński K., Markiewicz W., Skrzypek M., Szczodrowska B.; Maskowanie UiSW – problemy i perspektywy (CAMOUFLAGING ARMAMENTS AND MILITARY EQUIPMENT – PROBLEMS AND FUTURE PROSPECTS), głosił K. Grudziński; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

10.  Maliszewski, Kwak A., Szyszka K., Mazurczuk R.; Zastosowanie testów do badań mikrobiologicznych wody w warunkach polowych (APLICATION OF TESTS FOR MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF WATER UNDER FIELD CONDITIONS), gosił W. Maliszewski; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

11.  Lasmanowicz P., Grudziński K., Musiał G.; Idea dedykowanego kamuflażu pikselowego [THE IDEA OF A DEDICATED PIXEL CAMOUFLAGE (DPC)], głosił P. Lasmanowicz; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

12.  Piwowar P.; Wykorzystanie tworzyw sztucznych o charakterystykach cieczy nienewtonowskiej jako materiału na kamizelki kuloodporne (APPLICATION OF MATERIALS WITH NON-NEWTONIAN PROPERTIES AS BASE FOR BULLET PROOF VEST), Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

13.  Madej W.; Wojciechowski A.; Wysokosprawne przetwornice małej mocy w sprzęcie inżynieryjnym (HIGH-PERFORMANCE LOW-POWER CONVERTERS IN MILITARY ENGINEERING EQUIPMENT), głosił W. Madej; Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

14  Wojciechowski A.; Akumulatory litowo-fosfatowe – możliwości wykorzystania w technice wojskowej (LITHIIUM PHOSPHATE BATTERIES – POTENTIAL APPLICATIONS IN MILITARY TECHNOLOGY); Inżynieria Wojskowa – Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo – Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013;

Skip to content