PUBLIKACJE 2011

1.  Wiesław MARKIEWICZ, Bogusław SZCZODROWSKA, Krzysztof Kacprzak (Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej); Skuteczność maskowania polskich mundurów; Nowa Technika Wojskowa Nr 4/2011; s. 68-70; ISSN 1230-1655;

2.  Wiesław MARKIEWICZ, Bogusław SZCZODROWSKA, Pantera czy multicam?; Nowa Technika Wojskowa Nr 7/2011; s. 64-65; ISSN 1230-1655;

3.  Zbigniew KAMYK, Janusz SZELKA (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych); Konstrukcje i budowa podpór mostów wojskowych; Materiały z XXI Seminarium pt.: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów (Streszczenia referatów); s.140-141; Organizator: Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej i Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski; Poznań – Rosnówko 07-08.06.2011 r. – referat wygłosił dr inż. Zbigniew KAMYK (oraz w Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Nr 10/2011, s. 145-152; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej – 2011; ISSN 1897-4007);

4.  Wacław MALEJ; Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego; SAPER Nr 2(38)2011; s. 17-18; ISSN-1641-8107.

5.  Marcin SZCZEPANIAK; Osiągnięcia WITI w dziedzinie przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym (Developments of Military Institute of Engineer Technology in the area of C-IED); Materiały z 8. Pirotechnicznej Konferencji z międzynarodowym udziałem; Bojnice, 28 – 29 września 2011 r., s. 44 – 47.

6.  Michał LUDAS; Badania diagnostyczne środków minersko-zaporowych jako element cyklu życia produktu (DIAGNOSTIC TESTES OF MUNITIONS AS AN ELEMENT OF PRODUCT LIFECYCLE); Materiały z 8. Międzynarodowej Pirotechnicznej Konferencji; Bojnice, 28 – 29 września 2011 r., s.48 – 51.

7.  Stanisław WITEK; Sea-Dumped Chemical Weapons: General and Actual Problems; Marine Technology Society Journal; listopad/grudzień 2011, tom 45, nr 6, s.15-18.

8.  Tomasz RATAJCZAK, Sławomir KOŚNIK; Terenowy system meldunkowy z rozpoznania inżynieryjnego; Journal of KONBiN 2(18)2011; SAFETY AND RELIABILITY SYSTEMS; Warszawa 2011; s. 137 – 147; ISNN 1895-8281.

9.  Marcin SZCZEPANIAK; Achievements of the military institute of engineer technology in the area of C-IED – NATO International Symposium Clearing House, Bruksela, 2011.

10.  Marcin SZCZEPANIAK; Demonstrator of a moblie multisensor hazardous items detection system – VIII International Humanitarian Demining Symposium – Sibenik, 2011;

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH POLSKICH O ZASIĘGU CO NAJMNIEJ KRAJOWYM

1.  Dariusz SKORUPKA, Artur DUCHACZEK (WSOWLąd.), Zbigniew KAMYK; Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do określania klasy obciążenia pojazdu; Zeszyty naukowe 2(160); ISSN 1731-8157; Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. T. Kościuszki; Rocznik XLIII, Wrocław kwiecień – czerwiec 2011; s. 237 – 246.

2.  Robert MAZURCZUK, Anna KWAK, Kazimierz SZYSZKA, Waldemar MALISZEWSKI, Łukasz MARKIEWICZ; Rozwój technologii i urządzeń do oczyszczania wody na bazie osiągnięć naukowo-technicznych Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej; Biuletyn Naukowy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia – PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA, Rok XL, Zeszyt 117, Nr 1/2011, ISSN 1230-3801; s. 29 – 36

KONFERENCJE, NA KTÓRYCH PRACOWNICY WITI WYGŁOSILI REFERATY

KRAJOWE

1.  XVIII Konferencja naukowo-techniczna BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE, VIII Szkoła Ochrony Przeciwpożarowej ELSAF 2011. Organizator: Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. Miejsce konferencji: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Politechniki Wrocławskiej „RADOŚĆ” ul. Muzealna 5, Szklarska Poręba. Termin: 21 – 23 września 2011 r. Patronat Honorowy Konferencji: Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział we Wrocławiu. W Konferencji brał udział dr inż. Marcin SZCZEPANIAK, który wygłosił referat nt.: Urządzenia do pomiarów piorunowych pól magnetycznych stosowanych w badaniach sprzętu techniki wojskowej. Referat opublikowano w materiałach konferencyjnych, s. 68 – 74. ISBN 978-83-921315-9-5

MIĘDZYNARODOWE

1.  XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna EKOMILITARIS 2011 nt.: OCHRONA PRZED SKUTKAMI NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ; Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna przy współpracy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM. Miejsce konferencji: Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Zakopane – Kościelisko”; Termin: 13 – 16 września 2011 r. W konferencji udział brali: mgr inż. Wiesław MADEJ (wygłosił referat, którego współautorem był mgr inż. Krzysztof KWIECIIEŃ), prof. WITI dr hab. inż. Andrzej PRAŁAT (wygłosił referat), mgr inż. Anna KWAK (wygłosiła referat, którego współautorami byli: mgr inż. Kazimierz SZYSZKA, kpt. mgr inż. Robert MAZURCZUK, dr inż. Waldemar MALISZEWSKI).

Skip to content