OGŁOSZENIE O WYBORZE w postępowaniu 03/WITI/NAUKA/20

Wrocław, dnia 05.08.2020 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

 

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer postępowania: 03/WITI/NAUKA/20

 

 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 r. poz. 1843
oraz 2020 r. poz. 288) w związku z art. 469 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85) nr 03/WITI/NAUKA/20 przedmiotem, którego jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych, informuje iż
w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania Zamawiający wybrał ofertę firmy Chemat Adam Taszner z siedzibą: Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk (nr wch. WITI 873/20 z dnia 21.07.2020 r.) spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert z dnia 14.07.2020 r.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Kwota

Brutto

1.       

Chemat Adam Taszner

Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk

Oferta nr wch. WITI 873/20 z dnia 21.07.2020 r.

 

 

21.955,50

2.       

ALCHEM GRUPA Spółka z o.o.

ul. Polna nr 21, 87-100 Toruń

Oddział Wrocław ul. Strachowskiego 3A/3, 52-210 Wrocław

Oferta nr wch. WITI 879/20 z dnia 22.07.2020 r.

 

22.425,36 zł

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana drogą korespondencyjną.

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.