OGŁOSZENIE O WYBORZE w postępowaniu 01/WITI/20

Wrocław, dnia 21.04.2020r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Numer postępowania: 01/WITI/20


 Zamawiający - Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz.U. 2019.1843 oraz z 2020 r. poz. 288 t.j.) na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej na rzecz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO) nr postępowania 01/WITI/20.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum firm: „STEKOP” Spółka Akcyjna ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa (Lider Konsorcjum) i „STEKOP-OCHRONA” sp. z o.o., Kol. Porosły 52,16-070 Choroszcz (Partner Konsorcjum) (oferta nr wch WITI 398/20 z dnia 27.03.2020 r.) spełniającą kryteria oceny określone w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert w tym w ogłoszeniu BZP nr 523946-N-2020 z dnia 2020-03-16 r.

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Kwota

netto

Uzyskane punkty zgodnie z kryterium oceny ofert

1.      

„STEKOP” Spółka Akcyjna
ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

„STEKOP-OCHRONA” sp. z o.o.

Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz

Oferta nr wch. WITI 398/20
z dnia 27.03.2020 r.

 

600.498,00 zł

Cena – 60
Doświadczenie - 40
Łączna ilość pkt. 100

 

2.      

Impel Defender Sp. z o.o.
Impel Safety Sp. z o.o.
Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Oferta nr wch WITI 403/20
z dnia 27.03.2020 r.

 

623.748,00 zł

 

Cena – 57,76
Doświadczenie - 40

Łączna ilość pkt. 97,76

 

3.      

Silezjan System Securit
Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław

Oferta nr wch WITI 405/20
z dnia 30.03.2020 r.

 

634.924,80 zł

 

Cena – 56,74
Doświadczenie - 40

Łączna ilość pkt. 96,74

 

 Zamawiający informuje, iż umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie zgodnym z art. 94 ust 1 pkt. 2.

 

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.