Zakład Minerstwa, Zapór i Elektrotechniki Saperskiej

mpd

W obszar zainteresowania zakładu wchodzą:

 • Sprzęt i środki do budowy zapór minowych;
 • Sprzęt i środki do rozpoznania zapór minowych;
 • Środki do pokonywania i likwidacji pól miinowych;
 • Systemy i urządzenia do sterowania wybuchami;
 • Pokładowe wykrywacze min;
 • Zestaw oświetleniowe;
 • Agreraty prądotwórcze;
 • Sterowane pola minowe;
 • Systemy sterowania min kierowanych.

Kontakt

Zakład  wykonuje:

 • prace badawczo-rozwojowe i modernizacyjne w zakresie sprzętu inżynieryjnego;
 • prace projektowe związane z opracowywaniem nowoczesnych elementów wyposażenia inżynieryjnego;
 • badania diagnostyczne środków bojowych (minersko – zaporowych) po gwarancyjnym okresie przechowywania (badania utrzymania zdolności eksploatacyjnej);
 • oceny sprawdzające przydatność proponowanych przez firmy cywilne wojsku rozwiązań technicznych;
 • badania wprowadzanego do użytkowania sprzętu inżynieryjnego;
 • sprawdzenia własności użytkowych sprzętu po remontach przeprowadzanych w wyspecjalizowanych instytucjach;
 • analizy i konsultacje eksperckie z zakresu sprzętu saperskiego;
 • koncepcje nowych rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w wojskach inżynieryjnych oraz prowadzenie studiów wykonalności;
 • opracowania nowych i modyfikacje istniejących dokumentów normatywnych (ZTT, WT, NO, metodyki badań, instrukcje).

Pracownicy Zakładu 2 biorą udział pracach resortowych, międzyresortowych i międzynarodowych (EDA, NATO) grup eksperckich.

Zakład 2 dysponuje szerokim zakresem sprzętu badawczego i pomiarowego (w dużej mierze unikatowego w skali kraju), umożliwiającego prowadzenie prac, których tematyka leży w zakresie zainteresowania wojsk inżynieryjnych oraz logistyki.

Podstawowym narzędziem wspomagającym pracę projektową w Zakładzie II jest najnowsze oprogramowanie firmy Autodesk.

Do projektowania konstrukcji i obwodów elektrycznych  wykorzystywanych są stacje graficzne wyposażonych w oprogramowanie do wspomagania projektowania CAD, CAE, CAM, MES, a także nadzorowania i archiwizowania danych.

Posiadany sprzęt (stanowiska projektowe, stanowiska szybkiego prototypowania – drukarka 3D, tradycyjny park maszynowy) umożliwiają maksymalne skrócenie procesu tworzenia i uzyskanie gotowego wyrobu.

Doświadczenie i kompetencje zespołów projektowo-badawczych oraz potencjał techniczny umożliwiają realizację całości pracy badawczo-rozwojowej nowego wyrobu, realizowanej w kolejnych fazach:

 • wygenerowanie pomysłu;
 • opracowanie koncepcji;
 • stworzenie wirtualnego modelu 3D;
 • fizyczne odwzorowanie modelu (uzyskanie rzeczywistego przedmiotu);
 • cykl badań;
 • wprowadzenie poprawek;
 • badania dodatkowe;
 • opracowanie dokumentacji gotowego wyrobu.

Wykaz bazy aparaturowej Zakładu 2 WITI:

Stanowisko do badań wytrzymałościowych:

 • Wstrząsarka magnetyczna;
 • Zestaw czujników przyspieszenia;

Stanowisko do pomiaru właściwości fizykochemicznych materiałów wybuchowych:

 • Termowaga Mettler Toledo;
 • Aparat tarciowy;
 • Cieplarka;
 • Suszarka próżniowa;
 • Suszarka laboratoryjna;
 • Waga pełnouchylna WAP.

Stanowisko do badania funkcjonalność systemu minowania narzutowego:

 • Sprawdzian wytrzymałości lufy;
 • Miotacz systemu.

Stanowisko do badań środowiskowo – klimatycznych:

 • Miernik temperatury i wilgotności;
 • Komora klimatyczna 10m3 do wykonywania badań środowiskowych.

Stanowisko do badań klimatycznych:

 • Komora klimatyczna Heraeus  71002/S do wykonywania badań klimatycznych;
 • Barograf.

Stanowisko do szybkiego prototypowania:

 • Drukarka 3D;
 • Cieplarka.

Stanowiska poligonowe:

 • Stanowisko do poligonowych badań zapalników do min przeciwpancernych;
 • Poligonowe stanowisko do badania czujników dla środków alternatywnych do min przeciwpiechotnych;
 • Stanowisko do sprawdzeń w warunkach rzeczywistych systemów ochrony obszaru;
 • Stanowisko poligonowe do badań układaczy min;
 • Stanowisko poligonowe do badań sygnatur akustycznych pojazdów mechanicznych;
 • Stanowisko poligonowe do badań sygnatur termalnych pojazdów mechanicznych;
 • Stanowisko poligonowe do badań odporności nawozów azotowych na przenoszenie detonacji;
 • Stanowisko poligonowe do badań trakcyjnych układaczy min i przewoźnych wykrywaczy min i IED montowanych na pojazdach mechanicznych;
 • Stanowisko do sprawdzeń zapalników min oraz niewielkich materiałów wybuchowych;
 • Stanowisko do badania hermetyczności wyrobów. 

Zakład zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem i badaniem urządzeń i układów:

 • Sterowania amunicji saperskiej
 • Rozpoznania zapór minowych
 • Likwidacji pól minowych
 • Elektroenergetyki polowej – źródła prądu, przesył energii i oświetlenie

Kontakt

Usługi:

Zakład Elektroniki i Elektrotechniki Specjalnej wykonuje usługi w zakresie:termalne

 • Projektowania prototypowych urządzeń elektronicznych
 • Badań wytrzymałościowych na wstrząsarce magnetycznej
 • Rejestracji sygnatur termalnych
 • Badań środowiskowych w komorach klimatycznych
 • Rejestracji zjawisk szybkozmiennych za pomocą kamer
 • Analizy zjawisk towarzyszących wybuchom

W zapytaniach ofertowych dotyczących badań wytrzymałościowych i środowiskowych należy zawrzeć następujące informacje:

 • wymiary i waga badanego urządzenia;
 • parametry narażeń;
 • czas narażeń.

Praktyki studenckie:wybuch

Zakład Elektroniki i Elektrotechniki Specjalnej przyjmuje na bezpłatne praktyki studentów uczelni technicznych, w ramach których praktykanci mają możliwość pracy w zakresie:

 • montaż obwodów PCB;
 • uruchamianie urządzeń prototypowych;
 • obsługa urządzeń pomiarowych.

W ramach wykonywanych prac praktykanci poznają:

 • specyfikę obsługi specjalnych urządzeń pomiarowych;
 • obsługi frezarek LPKF S67 do wykonywania obwodów drukowanych;
 • środowiska projektowego Altium Designer.

Terminy i zakres prac w ramach praktyk dostosowany jest do prowadzonych przez Zakład V prac badawczych i rozwojowych.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną załączając wypełniony formularz.

mgr inż. Wiesław Madej
tel. 071 347 44 17
tel. woj. 657-121 wew. 417

Kontakt

Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.