Drukuj

Zakład Minerstwa, Zapór i Elektrotechniki Polowej

mpd

W obszar zainteresowania zakładu wchodzą:

Kontakt

Zakład  wykonuje:

badania01.jpg badania02.jpg badania03.jpg

badania04.jpg badania05.JPG badania06.JPG

badania07.JPG badania08.JPG badania09.JPG

badania10.JPG badania12.JPG badania13.JPG

badania14.jpg badania15.jpg badania16.jpg

badania17.JPG badania18.jpg badania19.jpg

badania20.JPG badania21.JPG badania22.jpg

Pracownicy Zakładu 2 biorą udział pracach resortowych, międzyresortowych i międzynarodowych (EDA, NATO) grup eksperckich.

Zakład 2 dysponuje szerokim zakresem sprzętu badawczego i pomiarowego (w dużej mierze unikatowego w skali kraju), umożliwiającego prowadzenie prac, których tematyka leży w zakresie zainteresowania wojsk inżynieryjnych oraz logistyki.

Podstawowym narzędziem wspomagającym pracę projektową w Zakładzie II jest najnowsze oprogramowanie firmy Autodesk.

Do projektowania konstrukcji i obwodów elektrycznych  wykorzystywanych są stacje graficzne wyposażonych w oprogramowanie do wspomagania projektowania CAD, CAE, CAM, MES, a także nadzorowania i archiwizowania danych.

Posiadany sprzęt (stanowiska projektowe, stanowiska szybkiego prototypowania – drukarka 3D, tradycyjny park maszynowy) umożliwiają maksymalne skrócenie procesu tworzenia i uzyskanie gotowego wyrobu.

Doświadczenie i kompetencje zespołów projektowo-badawczych oraz potencjał techniczny umożliwiają realizację całości pracy badawczo-rozwojowej nowego wyrobu, realizowanej w kolejnych fazach:

{gallery} zaklady/z2/wybuchy{/gallery}

Wykaz bazy aparaturowej Zakładu 2 WITI:

Stanowisko do badań wytrzymałościowych:

Stanowiska do analizy zjawisk szybkozmiennych:

 Stanowisko do badań środowiskowo – klimatycznych:

Stanowisko do szybkiego prototypowania:

Stanowiska poligonowe: